ପୁଦିନା କିୱି ସରବତ୍

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ :

କିୱି – ୬ଟି

ଲେମ୍ବୁ – ୪ଟି

ପୁଦିନା ପତ୍ର – ଏକ କପ୍

ପାଣି – ୨ କପ୍

ଚିନି – ୨ ଚାମଚ

ସୋଡା ବଟର – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ଚିନି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ୧୦ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିୱିକୁ କାଟି ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ପେଷା ହୋଇଥିବା କିୱିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିୱି ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ସମୟ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ଫ୍ରିଜରୁ ତାହାକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ କିୱି ପେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଦିନା କିୱି ସରବତ୍।

Comments are closed.