ବାଦାମ ଗୁଲକନ୍ଦ କୁଲ୍‍ଫି

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ବାଦାମ – ୨୦୦ ଗ୍ରାମ
ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା – ୪୦ ଗ୍ରାମ
କ୍ଷୀର – ୧ଲିଟର
ଖୁଆ – ୮୦ ଗ୍ରାମ
ଚିନି – ୫୦ ଗ୍ରାମ
କେସର – ଅଳ୍ପ
ପାଣି – ୩କପ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ – ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପାତ୍ର ବସାଇ ପାଣିରେ ବାଦାମ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଫୁଟିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଥଣ୍ଡା କରି ଏଥିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବାଦାମରେ ୧କପ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ପେଷି ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅଧ କପ ପାଣି, ଚିନି ଓ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ପକାଇ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ବହଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପାତ୍ର ବସାଇ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଓ କେସରକୁ ଗୋଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଖୁଆ, ଚିନି ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାର ସିରା, କେସର ବତୁରାଇଥିବା କ୍ଷୀର, ବାଦାମ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ବହଳିବା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଭରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କୁଲ୍‍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବାଦାମ ଗୁଲକନ୍ଦ କୁଲଫି।

Comments are closed.