ଜୁସ ପିଇବା ସମୟରେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଜୁସ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ। ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ସମୟରେ ଜୁସ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପକାରୀ। ଜୁସ ପିଇବାର ଏକ ସଠିକ ସମୟ ରହିଛି। ଏହାସହ ସଠିକ ସମୟରେ ହିଁ ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରକ ହେବା ସହ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ….
– ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଜୁସ ପିଇବା ଉପକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ଜିମ୍‍ ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଏ।
– ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଓ ଭୋଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୁସ ପିଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହଜମ ହେବା ସହ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫାଇବର ମିଳିପାରିଥାଏ।
– ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଜୁସ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ତରଭୂଜ ଜୁସ ପିଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁୠତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ।
– ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୁସ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଜୁସ ପିଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।

Comments
Loading...