ଘୁଙ୍ଗୁଡି ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି

ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରାତିରେ ହେଉ ଅଥବା ଦିନରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ। ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ।
ମାଛ: ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ମାଂସ ବଦଳରେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ସୋୟା ମିଲ୍କ: ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଦୂର କରିବାରେ ସୋୟା ମିଲ୍କ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଏଲର୍ଜି କାରଣରୁ ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୋୟା ମିଲ୍କ ସାହାର୍ୟ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ହଳଦୀ: ହଳଦୀରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ବ ନିଶ୍ବାସପ୍ରଶ୍ବାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀରରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ।
ମହୁ: ମହୁ ସେବନ ଦ୍ବାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚା’ ହେଉ ଅବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଲାଭ ମିଳିବ ।
ଅଲିଭ ତେଲ: ଘିଅ, ଲହୁଣି ବା ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ସେବନ କରିବା ଲାଭକାରୀ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ପିଆଜ: ପିଆଜର କଡା ବାସ୍ନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ନାକ ଖୋଲିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ପୁଦିନା ପତ୍ର: ପୁଦିନା ପତ୍ର ସେବନ ଦ୍ବାରା ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିରେ କୁଳିକୁଚା କରିବା ଦ୍ବାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡିରୁ ଆରମ ମିଳିଥାଏ ।

Comments are closed.