ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଇରନର ଅଭାବରୁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ

ଖାଦ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଆଇରନର ସେବନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟରେ ଆଇରନର ମାତ୍ରା କମ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଇରନର ମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ ରଖିପାରିବା। ଜାଣନ୍ତୁ ତାହା କ’ଣ….
ଆଇରନ କମ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ –
ଥକ୍କାପଣ
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା
ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା
ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା
ତ୍ୱଚା ହଳଦିଆ ହେବା
ଏକାଗ୍ରତା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା
କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଇରନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ….
ସୋୟାବିନ
ଭାତ
ବାଦାମ
ପନିର
ମାଂସ
ବିନସ
ଡ଼ାଳିମ୍ବ
ଗଜା ମୁଗ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ଼ାଲି

Comments
Loading...