ଆରଡିଧାମ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଶ

0

ଆରଡିଧାମ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ(ଗୁରୁବାର) ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଶ

Leave A Reply