ଖାଦ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବାର ଉପାୟ

ବହୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ତାହାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଥାଏ। ସେହି ସମସ୍ତ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜାଣିବା ବା ପରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଠିକ୍‍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପନିର , କ୍ଷୀର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଲି ଓ ନକଲି ଜାଣିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି.
ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଓ ପନିରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ୨ କିମ୍ବା ୩ ଡ଼୍ରପ ଟିଙ୍କଚର ଆୟୋଡ଼ିନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ।
କ୍ଷୀରରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି କ୍ଷୀରରୁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାସ୍ନା ଆସେ ତେବେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦନ ମିଶିଛି। ଅସଲି କ୍ଷୀରରୁ କୋଣସି ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ଆସି ନଥାଏ। ଏକ ପଥର ନେଇ ତାହା ଉପରେ କ୍ଷୀର ୨ କି ୩ ବୁନ୍ଦା ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଅସଲି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏକ ଧାର ହୋଇ ତଳକୁ ବୋହି ଯିବ। କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଟିଙ୍କଚର ଆୟୋଡ଼ିନ ମିଶାଇଲେ ଯହି ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।

Comments
Loading...