ଚଟପଟି ପନିର

0

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ପନିର – ୪୦୦ ଗ୍ରାମ
କଟା ଅଦା – ୧ଚାମଚ
କଟା ରସୁଣ – ୧ଚାମଚ
କଟା ପିଆଜ – ୨ଟି
ତେଲ – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ଲୁଣ – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ବଟା – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ଧନିଆ ପତ୍ର – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ଗରମ ମସଲା – ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ – ପ୍ରଥମେ ପନିରକୁ କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ପନିରକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏବେ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ବଟା ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷନ୍ତୁ। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଭାଜି କରି ରଖିଥିବା ପନିର, ଗରମ ମସଲା , ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ୧ ମିନିଟ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚଟପଟି ପନିର।

Leave A Reply