ହଂକଂ ଫିଶ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ବୋନଲେସ ମାଛ –୪୦୦ ଗ୍ରାମ
ତେଲ
– ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
କଟା ପିଆଜ – ୨ଟି
କ୍ୟାପସିକମ – ୧ଟି
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା – ଅଳ୍ପ
ଅଣ୍ଡା – ୧ଟି
ମଇଦା – ଅଳ୍ପ
ମକା ଗୁଣ୍ଡ – ଅଳ୍ପ
ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ – ଅଳ୍ପ
ଅଦା – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
ରସୁଣ – ଅଳ୍ପ
ଚିଲି ସସ – ଅଳ୍ପ
ଟମାଟୋ ସସ – ଅଳ୍ପ
ସୋୟା ସସ – ଅଳ୍ପ
ଚାଇନା ସଲ୍ଟ – ଅଳ୍ପ
ଲୁଣ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ – ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁୁ ଧୋଇ ଚାରିକଣିଆ କରି କାଟି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ,ମଇଦା, ମକା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଇନା ସଲ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଫେଣ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ମାଛକୁ ବୁଡ଼ାଇ ତେଲରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଗରମ କରି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ପିଆଜ, କ୍ୟାପସିକମ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜନ୍ତୁ। ଭାଜିବା ପରେ ଏଥିରେ ଛଣା ମାଛ, ସୋୟା ସସ, ଚିଲି ସସ, ଟମାଟୋ ସସ , ପାଣି ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଫୁଟିବା ପରେ ଏଥିରେ ପୁଣି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ, ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ୧ ମିନିଟ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ, ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ହଂକଂ ଫିଶ।

Comments are closed.