ମୁହଁର ଚମକ ବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏହି ଉପାୟ

କେତେକ ଘରୋଇ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ମୁହଁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରିବା। ଜାଣନ୍ତୁ….
ଦହି – ୨ ଚାମଚ ଦହିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ୧୫ ମିନିଟ ମାଲିସ କରିବା ପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଲୋବେରା ଜେଲ୍‍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ମୁହଁର ଚମକ ବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଗ୍ଲିସରିନ ଓ ଅଟା – ଅଳ୍ପ ଅଟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଲିସରିନ ମିଶାନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ସାମାନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବେସନ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ – ଅଳ୍ପ ବେସନରେ ପାଣି ଓ ୧ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ୫ ମିନିଟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ କାଢି ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ୧୦ ମିନିଟ ରଖି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଲୋବେରା ଜେଲ୍‍ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ।
ଏଲୋବେରା ଜେଲ୍‍ , ଚିନି – ୨ ଚାମଚ ଏଲୋବେରା ଜେଲରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନି ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ୧୦ ମିନିଟ ହାଲକା ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
କାକୁଡ଼ି – ଆଖି ଉପରେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ଆକୃତି କାଟି ମଧ୍ୟ ୧୦ ମିନିଟ ଲେଖାଏଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆଖିର କଳାପଣ ଦୂର କରିଥାଏ।

Comments are closed.