କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କ୍ରବ

ତ୍ୱଚାରେ ସ୍କ୍ରବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ କୋମଳ ହେବା ସହ ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରବ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ….
୧- ବନାନା ସ୍କ୍ରବ
ପ୍ରଥମେ କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଓ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ହାତରେ ଲଗାଇ ୧ହ ମିନିଟ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
୨- ଦହି ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା – ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିଏଥିରେ ଦହି, ସାମାନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସ୍କ୍ରବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ୧୦ ମିନିଟ ମୁହଁରେ ଭଲରେ ମାଲିସ କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
୩- ଓଟସ୍‍ ଓ ଟମାଟୋ ସ୍କ୍ରବ
ଓଟସ୍‍ କୁ ସାମାନ୍ୟ ପେଷି କଟା ଟମାଟୋରେ ଏହି ଓଟସ୍‍ କୁ ରଖି ମୁହଁରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଦାଗ ଦୂର ସହ ମୁହଁକୁ କୋମଳ କରିଥାଏ।
୪-
ମହୁ, କମଳା ସ୍କ୍ରବ –
୨ ଚାମଚ କମଳା ଚୋପା ଗୁଣ୍ଡରେ, ୨ ଚାମଚ ଓଟସ, ୧ ଚାମଚ ମହୁ, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

Comments
Loading...