ଜନମତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ୨୦୧୯- ବିଜେପି ଉଡେଇବ ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ

ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ନାମ  ବିଜେପି+ କଂଗ୍ରେସ+  ଅନ୍ୟ ଏସ୍‌ପିବିଏସ୍‌ପି
ରିପବ୍ଲିକ ଏବଂ ସି ଭୋଟର ୨୮୭ ୧୨୮ ୧୨୭
ଟାଇମସ୍‌ ନାଓ ଏବଂ

ଭିଏମ୍‌ଆର୍

୩୦୬ ୧୩୨ ୧୦୪
ଜନକିବାତ୍‌ ୩୦୫ ୧୨୪ ୧୧୩
ସୁଦର୍ଶନ ଟିଭି ୩୧୩ ୧୨୧ ୧୦୯
ସୁବର୍ଣ୍ଣା ନ୍ୟୁଜ ୨୯୫-୩୧୫ ୧୨୨-୧୨୮ ୧୦୨-୧୨୫
ଆଜତକ –ଭିଏମ୍‌ଆର୍‌ ୩୩୯-୩୬୫ ୭୭-

୧୦୮

୬୯-

୯୫

୧୦-

୧୬

ଏବିପି –

ନିଲସେନ୍‌

୨୬୭ ୧୨୭ ୯୨ ୫୬
Comments
Loading...