ଜାଣନ୍ତୁ ଅଅଁଳା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଏହାକୁ ଲଗାଇବାର ଲାଭ

0

ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଅଁଳାକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତେ ଉପକାର ଏହାର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ସୁଫଳ ପାଇ ପାରିବା। ଏମିତିରେ ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଅଁଳା ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଘରେ ଆମେ ଅଅଁଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଅଁଳା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ…


ଅଅଁଳା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ:
ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଅଁଳାକୁ କାଟି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଡିଏ ଡବାରେ ପେଷ୍ଟକୁ ରଖି ସେଥିରେ ନଡିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପି ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ତାକୁ ପାଢି ଛାଣି ଏକ ବୋତଲରେ ପୂରାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଅଁଳା ତେଲ।


ଅଅଁଳା ତେଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ:
ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ ଅଅଁଳା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ୩୦ମିନିଟ ପରେ ସାମ୍ପ୍ୟୁ କରି ଚୁଟି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।


ଅଅଁଳା ତେଲ ଲଗାଇବାର ଲାଭ:
ଅଅଁଳାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ ସି, ଆଇରନ ଥାଏ। ଅଅଁଳା ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡିବାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଚୁଟି ଧଳା ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।

Leave A Reply